ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО

тел. 0876371330, e-mail: ou_levski_1873@abv.bg


Добре дошли

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!

Сърдечно Ви приветствам с "Добре дошли" на уеб-сайта на ОУ "Васил Левски" с. Книжовник, общ. Хасково!

Благодаря Ви, че ни отделяте от вашето време и внимание. Надявам се страницата да отговори на вашите интереси и търсения. Тук ще намерите актуална информация относно възможностите за обучение, развитие и разгръщане на творческия потенциал на нашите ученици. Сайтът предлага и актуални новини от живота на училището, информация за спечелените от нас проекти, по които работим през настоящата учебна година. Всички ваши идеи, мнения и препоръки ще бъдат разгледани внимателно и ще ни бъдат от полза.


Благодарим Ви за проявения интерес към живота в ОУ "Васил Левски"!

Директор: Валентин Краев!


***


Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка с писмо на РЗИ Хасково с изх. № 11-01-10/05.11.2021 г. и на основание Заповед РД 09-4201/05.11.2021г. на Министъра на образованието и науката

от 08.11.2021г. (понеделник) се преминава в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от ОУ “Васил Левски”, с. Книжовник, общ. Хасково.


***


Скъпи ученици, уважаеми учители и родители,

на основание Заповед № РД 09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката, дните 30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. са определени като есенна ваканция - неучебни дни.

Редовните учебни занятия се възстановяват на 02.11.2021 г. (вторник).

Училищното ръководство Ви пожелава приятна ваканция!