НВО

НВО 4 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

 • Български език и литература  26 май 2022 г.
 • Математика   27 май 2022 г.
          Начало на изпита 10:00 ч. на посочените дати. Продължителност на изпита 40 мин.

НВО 7 КЛАС

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VІІ клас

 • Български език и литература 14 юни 2022 г.
 • Математика – 16 юни 2022 г.
 • 17 юни 2022 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)
  
График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 28 юни 2022 г. 
 • Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 10 юли 2022 г. 
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г.
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
 •  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
 •  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.
 •  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г. 
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
 •  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022 г. 
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г.
 •  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2022 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в
ІV и VII клас през учебната 2021-2022 година