НВО 4 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ІV клас

 • Български език и литература –  27 май 2020г.
 • Математика –  28 май 2020г.

Начало на изпита 10.00 ч на посочените дати. Продължителност на изпита 40 мин.

НВО 7 КЛАС

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
VІІ клас

 • Български език и литература – 09 юни 2020 год.
 • Математика – 11 юни 2020 год.
 • 17.06.2020 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

  График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г. 
 • Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г. 
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
 •  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
 •  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
 •  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г. 
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
 •  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. 
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
 •  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Изпитни материали за кандидатстване след VII клас през изминали години