Новини

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка с писмо на РЗИ Хасково с изх. № 11-01-10/05.11.2021 г. и на основание Заповед РД 09-4201/05.11.2021г. на Министъра на образованието и науката

от 08.11.2021г. (понеделник) се преминава в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. Книжовник, общ. Хасково.