ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО

тел. 0876371330, e-mail: ou_levski_1873@abv.bg


Добре дошли

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!

Сърдечно Ви приветствам с "Добре дошли" на уеб-сайта на ОУ "Васил Левски" с. Книжовник, общ. Хасково!

Благодаря Ви, че ни отделяте от вашето време и внимание. Надявам се страницата да отговори на вашите интереси и търсения. Тук ще намерите актуална информация относно възможностите за обучение, развитие и разгръщане на творческия потенциал на нашите ученици. Сайтът предлага и актуални новини от живота на училището, информация за спечелените от нас проекти, по които работим през настоящата учебна година. Всички ваши идеи, мнения и препоръки ще бъдат разгледани внимателно и ще ни бъдат от полза.


Благодарим Ви за проявения интерес към живота в

ОУ "Васил Левски"!


Директор: Валентин Краев!


***